TAAVI PALK on kindel valik kõigile palgaarvestajaile


Töötasude arvutamist ja maksustamist puudutava seadusandluse iga-aastane muutumine ja uute peensuste jätkuv lisandumine on palgaarvestusest teinud ühe komplitseerituma valdkonna finantsarvestuses. Seoses sellega on aastast aastasse muutunud keerukamaks ka palgaarvestuses kasutatav tarkvara. Taavi Tarkvara on käinud kaasas kõigi viimaste aastate uuendustega palgaarvestuses ja oma eesmärgiks seadnud pakkuda klientidele tarkvara, mis suudaks automaatselt hallata kogu töötasude arvestamise keerulist valdkonda.  
Taavi Palga erineva võimsusega paketid pakuvad kvaliteetset lahendust väikestele, keskmistele ja suurtele firmadele.
Bautman on müünud , käivitanud ja hooldanud Taavi Palka alates 1998. aastast

 • Kasutajasõbralikkus

Palgaarvestus on oma nüanssides vägagi keerukas. Taavi Palgas on kõige keerulisemate olukordade lahendamine tehtud maksimaalselt lihtsaks ja võimaluse korral automastiseeritud. Elegantne ja selge loogikaga kasutajakeskkond hõlbustab programmi omandamist ja teeb edasise töötamise programmiga mugavaks. Palgaarvestuse käigus üles kerkivate probleemide lahendamisel abistavad Teid meie kogenud konsultandid.
 

 • Dokumendid ja aruanded

Taavi Palk on oma aruandluse üles ehitanud eraldi aruandepaketile R&R Report Writer, mis võimaldab maksimaalset paindlikkust aruannete loomisel. Vajadusel on lihtne aruandeid juurde teha või muuta. Kõiki aruandeid on lihtne eksportida Word, Excelisse, RTF või PDF formaadis faili, kus neid on lihtne edasi töödelda.
 

 • Seos pearaamatuga

Taavi Palk koostab automaatselt lausendid praktiliselt kõikidesse Eestis enamlevinud raamatupidamisprogrammidesse sh HansaWorldi, seega on Taavi Palk ideaalne valik neile firmadele, kus vajatakse professionaalset palgaarvestuse tarkvara, kuid on juba kasutusel majandustarkvara. Kanded koostatakse vastavalt Teie firma kontoplaanile ja analüütikale.
 

 • Laiendatavus

Taavi Palk kümnele töötajale on kergelt laiendatav tuhandete töötajatega firma palgasüsteemiks (samaaegsete kasutajate arv on piiratud üksnes Teie arvutipargi tehniliste võimalustega).
 

 • Integreeritus

Taavi Palk  on integreeritud Taavi Personal programmiga, millest kantakse palgaprogrammi uued töötajad, puhkused, ajutine töövõimetus . Taavi Tööaeg programmist kantakse palgaprogrammi tööajatabeli andmed.  Kolme programmi abil on ettevõttel võimalik lahendada kogu personaliarvestusega seonduv temaatika.
 

 • Laialdane kliendibaas

Hetkel kasutab programmi üle 1 500 ettevõtte. Laialdane kliendibaas on programmi töökindluse ja funktsioonide paljususe garantiiks.

Taavi Palk on kooskõlas kõigi Eestis kehtivate palgaarvestust reglementeerivate seaduste, määruste ja muude aktidega:

 • Muudetav tulumaksumäärade tabel ja palgamiinimum.
 • Töötajakeskne lähenemine (töötaja kaardil on kogu temaga seotud info).
 • Paindlik palgaarvestusperioodide seadistus (avanss, vahearvestus, lõplik arvestus).
 • Vahearvestusi on võimalik teha piiranguteta (puhkusetasude, ajutise töövõimetuse tasude ja teiste väljaspool palgapäeva tehtavate väljamaksete jaoks).
 • Täiuslik palgaarvestusalgoritmide kogu (tasu- ja  kinnipidamiste liigid katavad enamiku spetsiifilistest vajadustest). Põhialgoritmid: aja-, tunni- ja tükitöö arvutamiseks.
 • Põhjalik keskmiste arvestus (alati kooskõlas viimaste seadusandlike aktidega).
 • Palgaarvutust saab piiranguteta korrata (enne lõplikku palgalehe koostamist saate muuta kõiki detaile).
 • Lihtne kartoteegisüsteemis lähenemine: kõik andmed paiknevad erinevates registrites. Registri avamisel tuleb ekraanile nimekiri ja sealt saate avada konkreetse kaardi.
 • Dokumendid ja aruanded: Palgalipik, Palgaleht, Koondid tasuliikide, töötajate, osakondade lõikes, kõik Maksuametile esitatavad aruanded, s.h. Vorm TSD Lisa 1 kuni Lisa 8, Statistika kuuaruanne ja hulk teisi palgaarvestuses vajalikke aruandeid. Kokku üle 200 erineva aruande.
 • Allüksuste, analüütikakoodide, elukohtade, pankade, ISCO koodide, EW ametikoodide jms. abiregistrid.
 • Seotud kõigi Eestis levinud pangaprogrammidega (TeleHansa, Microbanker, Telepank, Solo).

    Maksumus alates 250 EUR
    Hinnad on käibemaksuta

Tõmba enda arvutisse Taavi Palga demo  : DEMO TÕMBAMINE

Pakume teenuseid:

 • Programmide installeerimine, ka keerukamaid lahendusviise nõudvate server / klient lahenduste osas
 • Abi versioonide uuendamisel ja andmete konverteerimisel - näiteks vanematest versioonidest või hoopis kolmandast majandustarkvarast andmete ületoomisel
 • HansaWorld kogu tooteperekonna ning Taavi Palk palgaarvestustarkvara juurutusabi kiireimal võimalikul viisil
 • Majandustarkvara andmebaaside pilvemajutus ja pilvehalduri teenused
 • Blanketikujundus, näiteks arvete ja pakkumiste dokumendimallid
 • Muud erinevad teenused, näiiteks e-arvete liikluse seadistamine, muudatused uuenevate seadustega seoses 
 • Andmebaaside korrastus- ja hooldustööd, ka Mac OSX ja Linux käsurea serveritel
 • Vertikaallahenduste kohandamine vastavalt kliendi vajadustele, näiteks "rätsepatöö" tootmisettevõttele, hotellibroneeringud, tsekiprinterisse trükkimine, etiketiprinteri seadistamine otse HansaWorldist ribakoodide trükkimiseks, toodete komplekteerimine, ladude süsteem jpm
 • Erilahenduste programmeerimisel oleme tõlgiks/vahemeheks kliendi ja programmeerija vahel
 • Abi andmebaaside turvamisel
 • Vigasaanud andmebaaside taastamine
 • Nimekiri ei ole ammendav, reageerime vastavalt kliendi soovidele!

Bautman OÜ

Majandustarkvara  |  Ivo Sild  |   tel. +372 5523 593   |   E-kiri: info@bautman.ee